چه کاری؟
یزد، میبد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در میبد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میبد
حقوق 15 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میبد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میبد
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در میبد
حقوق 3 - 4 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در میبد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در میبد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در میبد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در میبد
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در میبد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در میبد
تمام‌وقت
6 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در میبد
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در میبد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (3 روز پیش)
xvision - TCL
 در میبد
فقط آقا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در میبد
حقوق 6 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در میبد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در میبد
سایر
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در میبد
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در میبد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در میبد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در میبد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 16 خرداد 1402، ساعت 09:31