چه کاری؟
گیلان، سیاهکل
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در سیاهکل

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سیاهکل
پروژه‌ای
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
اس
 در سیاهکل - بیدرون
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سیاهکل
وارد به جوشکاری در و پنجره باحقوق توافقی نیازمندم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سیاهکل
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سیاهکل
بلوک سازی خیابان انصاری کارگر ساده یا حرفه ای نیازمندیم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سیاهکل
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در سیاهکل
بیمه دارد
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در سیاهکل - ازبرم
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سیاهکل
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سیاهکل
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سیاهکل
امکان دورکاری
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 هفته پیش)
 در سیاهکل - مرکز شهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 هفته پیش)
 در سیاهکل - مرکز شهر
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در سیاهکل
پیمان‌کاری/پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در سیاهکل
تمام وقت
6 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در سیاهکل
منشی زن مجرد برای شیفت عصر واند دندانپزشکی در سیاهکل
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در سیاهکل
حقوق 25 - 6 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 هفته پیش)
 در سیاهکل
حقوق 8 - 10 تومان
امکان دورکاری
پاره وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 هفته پیش)
 در سیاهکل - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
تمام وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 هفته پیش)
 در سیاهکل - مرکز شهر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
مدرک زیردیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 02:36