کارشناس فروش تلفنی
استان کرمان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام کارشناس فروش تلفنی در استان کرمان

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (3 روز پیش)
 در کرمان
فقط خانم
تمام وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمان
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در سیرجان
حقوق 3 - 75 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در بردسیر
امکان دورکاری
تمام وقت یا پاره وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در منوجان
امکان دورکاری
تمام وقت یا پاره وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در گلباف
امکان دورکاری
تمام وقت یا پاره وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در کرمان
امکان دورکاری
تمام وقت یا پاره وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در کشکوییه
امکان دورکاری
تمام وقت یا پاره وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در کهنوج
امکان دورکاری
تمام وقت یا پاره وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در کوهبنان
امکان دورکاری
تمام وقت یا پاره وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 هفته پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در انار
امکان دورکاری
تمام وقت یا پاره وقت
مدرک کارشناسی - کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
تمام وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در کرمان
حقوق 5 - 15 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در کرمان
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در کرمان
حقوق 3 - 15 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (3 هفته پیش)
 در سیرجان
امکان دورکاری
تمام وقت
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 12:44