منشی
کرمانشاه، کرمانشاه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 - 4 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 تومان

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 1 - 15 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 25 - 4 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 25 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 - 45 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 15 - 25 تومان
پاره وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 1 - 15 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 29 اسفند 1401، ساعت 16:51