چه کاری؟
کرمان، زرند
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در زرند

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در زرند
نیازمند یک استاد کار اپاراتی ،با حقوق عالی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در زرند
حقوق 2,000,000 تومان
تمام وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در زرند
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در زرند
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در زرند
‌تمام‌وقت
در وبسایت نیازروز (2 روز پیش)
اسماعیلی
 در زرند
اینجانب کارمند پیمانی بیمارستان استان کرمان خواهان جا به جایی با پرستار و یا کارمند بیمارستان مشهد یا هر کدام از شهرهای خراسان رضوی می باشم. جا به جایی با غیر همتراز امکان پذیر است.
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در زرند
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در زرند
حقوق 1,400,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در زرند
حقوق 2,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در زرند
حقوق 3,000,000 - 9,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در زرند
حسابدار باسابقه کار مسلط به کار تحریر دفاتر وسایر کارهای حسابداری جهت شراکت کاری در زرند
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در زرند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در زرند
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در زرند
حقوق 10 - 15 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در زرند
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت نیازروز (6 روز پیش)
اسماعیلی
 در زرند
اینجانب کارمند پیمانی بیمارستان استان کرمان، خواهان جا به جایی با مشهد، و یا هرکدام از شهرهای خراسان رضوی هستم. جابه جایی با غیر همتراز هم میشه.
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در زرند
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در زرند
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در زرند
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در زرند
بیمه دارد
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 03:30