چه کاری؟
استان کرمان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
در کارپیشه  
شرکت کوه پنج
 در سیرجان
حقوق 12,000,000 - 20,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
از 22 تا 40 ساله
سرویس ایاب و ذهاب - اسکان
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
علیانی
 در اختیارآباد
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 2 - 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
حقوق 10 - 25 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 4 - 75 تومان
تمام‌وقت
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
حقوق 25 - 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در جیرفت
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
حقوق 9 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سیرجان
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سیرجان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
سایر
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
به دو نفر نیروی ساده جهت کار در تهیه غذا ساکن شهرک مطهری نیازمندیم ساعت کاری از ۷ونیم الی ۴ بعداز ظهر با یک وعده غذا و حقوق مکفی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سیرجان
حقوق 20 - 35 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در جیرفت
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 03:37