چه کاری؟
استان کرمان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بافت
امکان دورکاری
کاراموزی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
7 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سیرجان
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سیرجان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
حقوق 2,500,000 - 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
حقوق 2,000,000 - 6,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 700,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
سلام یه راننده مجرب برای کار بر روی ماشین سواری نیازمندم... ماشین پراید دوگانه کارخونه مدل 87 تمیز قرارداد ماهیانه بسته میشود ماشین کلا دراختیار راننده قرارمیگیرد هر کجا خواست باهاش کارمیکنه ..اسنپ ....
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سیرجان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 22:01