چه کاری؟
استان کرمان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند لحظه پیشدر وبسایت دیوار
 در سیرجان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در سیرجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
باسلام خدمت دوستان عزیز بنده جوشکار طراحی سقف کاذب ونما ساختمان هستم که نیازمند یک نفر جهت اندازه بریدن نبشی میلگرد و جا به جا کردن وسایل مانند تخته وخرک هستم که اگر کمو پیش جوشکاری هم بلد باشد بهتر ا...
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
حقوق 23,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
بیمه دارد
2 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
حقوق 1 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
حقوق 1 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در سیرجان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در سیرجان
حقوق 2,000,000 - 4,000,000 تومان
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در سیرجان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در جیرفت
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در زرند
بیمه دارد
پروژه‌ای
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در زرند
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمان
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در جیرفت
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 7 خرداد 1401، ساعت 08:11