چه کاری؟
کردستان، قروه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در قروه

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قروه
بیمه دارد
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قروه
حقوق 6,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در قروه
بیمه دارد
1 سال سابقه
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
آگهی جذب راننده در فروشگاه اینترنتی دیجیکالا
جذب نیروی خانم با روابط عمومی بالا در شرکت اسنوا
شرکت داروسازی
راننده فروشگاه اینترنتی دیجی
شرکت شیرین عسل
بیشتر
 یکی اضافه کن
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در قروه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
کاربر
 در قروه
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در قروه
حقوق 800 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در قروه
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
احمد
 در قروه
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در قروه
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در قروه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در قروه
حقوق 5,000,000 - 7,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در قروه
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در قروه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در قروه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در قروه
حقوق 2,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
سایر
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در قروه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در قروه
بیمه دارد
امکان دورکاری
توافقی
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در قروه
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
شادمان احمدی
 در قروه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در قروه
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 19:32