چه کاری؟
کردستان، قروه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در قروه

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قروه
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قروه
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قروه
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قروه
حقوق 3 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قروه
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قروه
حقوق 25 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
محمد رضایی
 در قروه
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قروه
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قروه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قروه
حقوق 8 - 10 تومان
امکان دورکاری
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قروه
حقوق 25 - 3 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قروه
پروژه‌ای
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قروه
حقوق 7 - 8 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قروه
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قروه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قروه
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در قروه
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
امیر
 در قروه
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قروه
حقوق 15 - 2 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قروه
تمام‌وقت
10 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 15:41