مزون لباس هولیر
کردستان، سنندج
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام مزون لباس هولیر در سنندج

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سنندج
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سنندج
حقوق 4 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
ponisha.irدر وبسایت پونیشا  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 2,500,000 - 10,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سنندج
حقوق 7 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
1 سال سابقه
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سنندج
حقوق 3 - 9 تومان
بیمه دارد
کارآموزی
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (5 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 5,000,000 - 20,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سنندج
حقوق 25 - 3 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سراسر کشور
وعصرچهارونیم تا هشت ونیم ساکن زرینشهر فقط خانم مکانش زرینشهر خیابان امام شمالی نبش خیابان شهید مدنی مزون
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 5 مهر 1402، ساعت 09:34