بافنده تابلو فرش
کردستان، دهگلان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 01:47