چه کاری؟
کردستان، بیجار
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بیجار

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در بیجار
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بیجار
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در بیجار
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت جاب تو جاب (3 روز پیش)
 در بیجار
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
Amir
 در بیجار
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت جاب تو جاب (4 روز پیش)
 در بیجار
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت جاب تو جاب (5 روز پیش)
 در بیجار
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در بیجار
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام استخدام مهندس صنایع (6 روز پیش)
 در بیجار
‌تمام‌وقت - پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (2 روز پیش)
 در استان کردستان
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (2 روز پیش)
 در استان کردستان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (2 روز پیش)
 در استان کردستان
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (2 روز پیش)
 در استان کردستان
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (2 روز پیش)
 در استان کردستان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت - پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (2 روز پیش)
 در استان کردستان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت - پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (2 روز پیش)
 در استان کردستان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (2 روز پیش)
 در استان کردستان
مدرک کارشناسی
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (3 روز پیش)
 در استان کردستان
🔻استخدام های استان کردستان دوشنبه 24 مرداد ساعت 13:02 ✅استخدام بازاریاب در شرکت بهسا تجارت ماهان در 9 استان کشور ➡️ https://www.e-estekhdam.com/kd3w66 👇🏻 دسترسی به «ای استخدام»: ⬅️ تلگرام سراسر...
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (3 روز پیش)
 در استان کردستان
🔻استخدام های استان کردستان دوشنبه 24 مرداد ساعت 10:02 ✅استخدام تکنسین فنی در فارس، ایلام، قم، کردستان و همدان ➡️ https://www.e-estekhdam.com/kvyghh 👇🏻 دسترسی به «ای استخدام»: ⬅️ تلگرام سراسری ...
در تلگرام استخدام کردستان - سنندج (3 روز پیش)
 در استان کردستان
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 20:40