کارشناس اداری
استان هرمزگان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 75 - 10 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
 در بندرعباس
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 15 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
به بک نفر نیروی خانم خدماتی نیازمندیم و انجام کار اداری
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 11,000,000 - 18,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 8 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کیش
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
ساختمان و صنعتی و پیمانکاری و یا توافقیِ صفرتاصد و یا کارهای جزئی مانده برق ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری اجرای لوله گذاری و سیمکشی، تا هرگونه نصبیات برق و جعبه فیوز و تابلوهای مشاعات و...
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قشم
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در بندرعباس
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قشم
حقوق 6 - 7 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 7,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - امکان پیشرفت در کار
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 02:04