چه کاری؟
هرمزگان، کیش
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در کیش

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 8 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 10 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 10 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
6 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 9 - 15 تومان
تمام‌وقت
5 سال سابقه
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 12 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 7 - 8 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 6 - 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
حقوق 125 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
نیازمند نیروی خانم جهت بازاریابی د‌وشیفت صبح و عصر حقوق توافقی
مشاهده نتایج بیشتر
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 04:00