چه کاری؟
هرمزگان، بندرعباس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
سایر
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
توافقی
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
سیف
 در بندرعباس
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
امکان دورکاری
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 2,000,000 - 5,000,000 تومان
تمام وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
به نام خدا به ۵ نیروی خانوم جهت گویندگی در پیج نیازمندیم حقوق بالا ساعت کاری عالی ۳ روز در هفته رده ی سنی ۱۷ تا ۴۰ برای اطلاعات بیشتر اسم و فامیل و سن رو در برنامه ی دیوار ارسال کنید
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
استخدام
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 3,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 02:22