کارشناس اداری
هرمزگان، بندرعباس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
آموزشگاه امیرکبیر
 در بندرعباس
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - پورسانت - وام - تنها 6 ساعت کاری - حقوق ثابت - اضافه کاری - پورسانت در ازای فروش - محیطی امن و آرام و آموزشی - محل استقرار در مسیر تاکسی - یک روز در ماه مرخصی به صورت تشویقی - نیم ساعت در طول روز مطالعه و آموزش - امکان وام 4 درصدی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
کشتیرانی آبدیس مارین
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - هدایای مناسبتی - پزشک سازمانی - حقوق ثابت - امکان اضافه کاری
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (2 روز پیش)
شرکت بازرگانی
 در بندرعباس
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobtojob.irدر وبسایت جاب تو جاب  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
5 سال سابقه
حقوق ثابت - بیمه تکمیلی - پاداش
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
شایان فناور زاگرس
 در بندرعباس
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
شایان فناور زاگرس
 در بندرعباس - بندرعباس، رسالت شمالی، بعد از چهارراه...
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
شایان فناور زاگرس
 در بندرعباس - بندرعباس، رسالت شمالی، بعد از چهارراه...
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی - بیمه - بیمه تکمیلی - پورسانت - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی - بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش و پورسانت - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - پورسانت
jobtojob.irدر وبسایت جاب تو جاب  (4 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
8 سال سابقه
حقوق ثابت - بیمه تکمیلی - پاداش - حقوق ثابت - بیمه تکمیلی - پاداش
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
 در بندرعباس
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 6 - 75 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرعباس
حقوق 82 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 روز پیش)
 در بندرعباس
فقط خانم
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 13:09