کارشناس اداری
مرکزی، اراک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
حقوق 5 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 2 - 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
حقوق 3 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
حقوق 13 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (3 روز پیش)
Novitex
 در اراک
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
بهین شبکه سپهر پارس
 در اراک
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
3 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - ناهار - ساعات کاری منعطف - هدایای مناسبتی - سایر حقوق و مزایا هم طبق قانون اداره کار پرداخت میگردد
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اراک
حقوق 3 - 6 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اراک
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
مجتمع صنایع شیمیایی دکترمجللی
 در اراک
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - سرویس رفت و برگشت - وام - ناهار - دارای سرویس رفت و برگشت از ساوه به شهر صنعتی کاوه و بالعکس - دارای سلف غذاخوری (ناهار) - امکان اضافه کاری رسمی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
خرد صنعت اروند
 در اراک
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - صبحانه - ناهار
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (7 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - وام - ناهار - بن خرید - هدایای مناسبتی - پزشک سازمانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اراک
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 01:51