کارشناس اداری
استان مازندران
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
گروه صنعتی آب بند
 در ساری
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - حقوق مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه درمان تکمیلی برا شخص و افراد زیرمجموعه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
zh.z
 در نوشهر - مرکز شهر
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تنکابن
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در بابلسر - اجاکسر
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در نوشهر - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ساری
حقوق 3 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در ساری - شمشیربند
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
فنی مهندسی شایان توسعه البرز
 در ساری
حقوق 10,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - ناهار
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در محمودآباد - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در آمل - اوجی آباد
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در سلمان شهر - خیابان آرا
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در بابل - جاده قائمشهر
حقوق 8,000,000 تومان
تمام وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
نگار خودرو
 در ساری
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی - بیمه تامین اجتماعی از بدو ورود - فضای کاری مناسب و آرام
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 75 - 15 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
گروه صنعتی کی نیا
 در آمل - مرکز شهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در نکا - مرکز شهر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
سینا مصفا
 در آمل - خیابان هراز
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در آمل - مرکز شهر
فقط خانم
نیمه‌وقت
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چند ساعت پیش)
آلفا | Alfa.Co
 در مرزن آباد
حقوق 12,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
جمعه 17 آذر 1402، ساعت 00:21