بازاریاب
مازندران، قائم شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام بازاریاب در قائم شهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
تابلوسازی امید شهر
 در قائم شهر - خیابان جویبار
فقط خانم
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
a.s.a
 در قائم شهر - خیابان ساری
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
سینا علیپور
 در قائم شهر - خیابان ساری
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
شعبانی
 در قائم شهر - جاده ساری
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر - 16 متری
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر - خیابان بابل
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
پویا
 در قائم شهر - خیابان تهران
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در قائم شهر - خیابان تهران
بیمه دارد
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در قائم شهر - خیابان تهران
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (4 روز پیش)
سام صنعت
 در قائم شهر
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قائم شهر
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قائم شهر
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
مصطفی عباسی
 در قائم شهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قائم شهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قائم شهر
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قائم شهر
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در قائم شهر - خیابان تهران
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در قائم شهر - خیابان بابل
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
امیر علی
 در قائم شهر - جاده نظامی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در قائم شهر - مهمانسرا
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 2 مهر 1402، ساعت 03:54