چه کاری؟
مازندران، قائم شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر
حقوق 4 - 12 تومان
نیمه‌وقت
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چند ساعت پیش)
رسا ارتباطات صفه | Rasa Ertebatat Sofe
 در قائم شهر
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر
ب دو نیرو ماهر و مبتدی نیازمندیم
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (چند ساعت پیش)
واحد تولیدی
 در قائم شهر
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی - فوق‌لیسانس
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائم شهر
حقوق 3 - 4 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قائم شهر
حقوق 5 - 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قائم شهر
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قائم شهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قائم شهر
حقوق 25 - 5 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قائم شهر
حقوق 6 - 75 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قائم شهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قائم شهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قائم شهر
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قائم شهر
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قائم شهر
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 14 خرداد 1402، ساعت 03:57