چه کاری؟
مازندران، رویان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در رویان

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین معماری
 در استان مازندران
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
1 سال سابقه
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
1 سال سابقه
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
3 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین معماری
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی
3 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی
4 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
 در استان مازندران
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
4 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
حقوق 2,500,000 - 7,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
5 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی
6 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
6 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
6 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
 در استان مازندران
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
7 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
بیمه دارد
پاره وقت
7 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
7 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
بیمه دارد
تمام وقت
1 هفته پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین معماری
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
امکان دورکاری
پاره وقت
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
پاره وقت
1 سال سابقه
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان
توافقی
1 هفته پیشدر وبسایت دیوار
 در رویان - عمران و ساختمانی
تمام وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 7 خرداد 1401، ساعت 07:29