چه کاری؟
مازندران، بهشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بهشهر

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین معماری
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی
1 روز پیشدر وبسایت جاب ویژن
 در بهشهر
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
1 روز پیشدر وبسایت جاب ویژن
 در بهشهر
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
2 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
 در استان مازندران
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
امکان دورکاری
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
3 روز پیشدر وبسایت کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
4 روز پیشدر وبسایت شیپور
 در بهشهر - مرکز شهر
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
4 روز پیشدر وبسایت شیپور
متین محقق نیا
 در بهشهر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
4 روز پیشدر وبسایت شیپور
امید فلاح نژاد
 در بهشهر - التپه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
4 روز پیشدر وبسایت شیپور
 در بهشهر
فقط آقا
مدرک دیپلم
4 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
4 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
حقوق 2,500,000 - 3,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
4 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در بهشهر
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 5 خرداد 1401، ساعت 11:28