چه کاری؟
مازندران، بهشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در بهشهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بهشهر - مفتح
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بهشهر
حقوق 4 - 9 تومان
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
امیر
 در بهشهر - سنگ ذغال
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بهشهر - میانکاله
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بهشهر
حقوق 5 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
فرجی
 در بهشهر - شهرک صنعتی
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بهشهر
حقوق 12 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در بهشهر - خیابان قائم
فقط آقا
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در بهشهر - خنک جام
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در بهشهر - خنک جام
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در بهشهر - ایستگاه گرگان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در بهشهر - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بهشهر
حقوق 5 - 6 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در بهشهر - امام ده
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در بهشهر - گراییل محله
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در بهشهر - ایستگاه گرگان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
دارالفنون مازندران
 در بهشهر - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
دارالفنون مازندران
 در بهشهر - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
دارالفنون مازندران
 در بهشهر - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
دارالفنون مازندران
 در بهشهر - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 03:18