چه کاری؟
مازندران، بهشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بهشهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بهشهر
حقوق 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در بهشهر
حقوق 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بهشهر
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در بهشهر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در بهشهر - مفتح
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در بهشهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در بهشهر - التپه
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
حمزه
 در بهشهر - خیابان امام خمینی
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در بهشهر - خیابان باهنر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (7 روز پیش)
نبی زاده
 در بهشهر - شهرک صنعتی
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (7 روز پیش)
محمد
 در بهشهر - مفتح
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (7 روز پیش)
 در بهشهر - خیابان قائم
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در بهشهر - ایستگاه گرگان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت جابینجا (1 هفته پیش)
کوانتوم | Quantum Co
 در بهشهر
حقوق 5,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
علیزاده
 در بهشهر - خیابان امام خمینی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
سام
 در بهشهر
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
جواد عسگری
 در بهشهر - خیابان امام خمینی
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در بهشهر - خیابان قائم
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در بهشهر
بیمه دارد
تمام وقت
3 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 03:55