کارشناس اداری
لرستان، خرم آباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خرم آباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خرم آباد
حقوق 3 - 5 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خرم آباد
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
راه و ابنیه میثاق عمران
 در خرم آباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
3 سال سابقه
بیمه - بیمه - حقوق اداره کار
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خرم آباد
حقوق 10 تومان
بیمه دارد
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خرم آباد
حقوق 25 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
رایکا آذین طب زاگرس
 در خرم آباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق ثابت اداره کار - پورسانت بین 1 تا 3 درصد - پاداش بین 1 تا 3 درصد - ایاب و ذهاب - حق نهار شهرستان - سنوات و عیدی - بیمه تامین اجتماعی - تخفیف خرید محصول - هزینه هتل - مجموع دریافتی بین 15 تا 20 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در خرم آباد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خرم آباد
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خرم آباد
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در خرم آباد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در خرم آباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (4 روز پیش)
بوعلی، کیمیا، سینره، سودا، رویسا، ژوتن و ...
 در خرم آباد
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در خرم آباد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در خرم آباد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در خرم آباد
بیمه دارد
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (2 روز پیش)
گسترش فولاد الوند
 در سراسر کشور
فقط خانم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در خرم آباد
تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 روز پیش)
اسنوا، دوو، بُست
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
شرکت بازرگانی واقع در سعادت آباد کارمند خانم جهت امور اداری و بازرگانی استخدام مینماید حقوق و مزایا
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 15:56