چه کاری؟
لرستان، ازنا
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در ازنا

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ازنا
حقوق 5 - 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ازنا
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ازنا
حقوق 25 - 3 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ازنا
حقوق 10 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ازنا
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در ازنا
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در ازنا
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ازنا
حقوق 2 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ازنا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ازنا
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ازنا
امکان دورکاری
پاره وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (7 روز پیش)
 در ازنا
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ازنا
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ازنا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ازنا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ازنا
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ازنا
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ازنا
حقوق 2 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ازنا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
احسان
 در ازنا
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 14 خرداد 1402، ساعت 03:52