چه کاری؟
قم، جعفریه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در جعفریه

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 176 ✅ #راننده نیسان ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:40 ◀️ مدرک تحصیلی: #زیر دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:نیاز نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 177 ✅ #کارگر ساده ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید(معتبر) ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:نیاز نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 178 ✅ #برقکار صنعتی ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:40 ◀️ مدرک تحصیلی: #دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:برق صنعتی ◀️ سوابق کاری:2سال ◀️ ساعت...
چند ساعت پیش
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
حسابدار
بازاریاب
 یکی اضافه کن
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 179 ✅ #حسابدار ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:40 ◀️ مدرک تحصیلی: #کارشناسی ◀️ رشته تحصیلی:حسابداری ◀️ سوابق کاری:4سال ◀️ ساعت کار...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 180 ✅ #مسئول کنترل کیفیت ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #کارشناسی ◀️ رشته تحصیلی:صنایع ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ س...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 181 ✅ #کارشناس کنترل کیفیت ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #فوق دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:صنایع ◀️ سوابق کاری:1سال ◀...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد:182 ✅ #نیروی اداری ✅ماهیت شرکت: صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #کاردانی ◀️ رشته تحصیلی: فرقی ندارد ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت کاری...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد:183 ✅ #نگهبان ✅ماهیت شرکت: صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:40 ◀️ مدرک تحصیلی: #دیپلم ◀️ رشته تحصیلی: فرقی ندارد ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت کاری:8ساعت ...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد:184 ✅ #کارگرساده ✅ماهیت شرکت: صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:نیاز نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت کاری:12ساع...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد:185 ✅ #برقکارصنعتی ✅ماهیت شرکت: دانشگاه ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #فوق دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:برق ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت کاری:8ساعت ثاب...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 186 ✅ #کارگر ساده ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا/خانم ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:نیاز نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ س...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد:187 ✅ #حسابدار ✅ماهیت شرکت: فروشگاه مبلمان ◀️ جنسیت: #آقا/خانم ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #کارشناسی ◀️ رشته تحصیلی:حسابداری ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت کا...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 188 ✅ #کارگر ساده ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:نیاز نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت ک...
چند ساعت پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 188 ✅ #کارگر ساده ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:نیاز نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت ک...
1 روز پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 164 ✅ #مهندس مکانیک ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:36 ◀️ مدرک تحصیلی: #کارشناسی ◀️ رشته تحصیلی:مکانیک ◀️ سوابق کاری:2سال ◀️ ساعت ...
1 روز پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 167 ✅ #کارگر ساده ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید(معتبر) ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #دیپلم ◀️ رشته تحصیلی:نیاز نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️...
1 روز پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 180 ✅ #مسئول کنترل کیفیت ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #کارشناسی ◀️ رشته تحصیلی:صنایع ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ س...
1 روز پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 175 ✅ #کارشناس برنامه ریزی تولید ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #کارشناسی ◀️ رشته تحصیلی:صنایع ◀️ سوابق کاری: ...
1 روز پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 172 ✅ #حسابدار ✅ماهیت شرکت:موسسه ◀️ جنسیت: #خانم ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #کارشناسی ◀️ رشته تحصیلی:حسابداری ◀️ سوابق کاری1سال ◀️ ساعت کاری:8ساع...
1 روز پیش
 در استان قم
کاریابی کارآفرینان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد: 170 ✅ #کارشناس بهداشت محیط ✅ماهیت شرکت:صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #کارشناسی ◀️ رشته تحصیلی:بهداشت محیط ◀️ سوابق کاری:1...
1 روز پیش
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401، ساعت 12:35