کارشناس اداری
استان فارس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (چند ساعت پیش)
وستام فام شیمی
 در سروستان
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
بوتان
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (4 روز پیش)
شرکت نوآوران صحت محمودی | No Aavaran Sehat Mahmoudi
 در شیراز
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کاردانی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در مرودشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
خدماتی نگین قطره فارس
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
بیمه - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - خلدبرین
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - ده پیاله
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - فضیلت
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - زرگری
تمام وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
مثلث مهاربند فلز جنوب
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
سرویس - هدایای مناسبتی - نهار - بیمه - اضافه کاری - وام
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
هنر شهر آفتاب پویا
 در شیراز
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - حقوق، مزایا و بیمه به صورت قانونی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - سینما سعدی
حقوق 65 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
پارس الکتروبختگان تابلو
 در شیراز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی - پرداخت عیدی - پاداش بهره وری - دارای ارزیابی سیستم ماهیانه و پاداش - ارائه آموزش های کاربردی دوره ای مستمر (امور آموزش رایگان است) - قرارداد رسمی به همراه بیمه تامین اجتماعی - محیط کار تولیدی، سالم، صمیمانه و محترمانه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - رحمت‌آباد
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - سینما سعدی
حقوق 65 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - ارم
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در شیراز
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 00:21