چه کاری؟
فارس، جهرم
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در جهرم

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در جهرم
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در جهرم
حقوق 1,111,111 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در جهرم
به یک خانم سرپرست خانوار جهت فروش نیازمندیم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در جهرم
حقوق 6 - 9 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در جهرم
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در جهرم
حقوق 75 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در جهرم
حقوق 2 - 75 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در جهرم
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در جهرم
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در جهرم
خانواده کم جمعیت ،یک خیابان فاصله تا شهر،آب برق و....
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در جهرم
به یک فروشنده خانم جهت همکاری درمغازه آرایشی بهداشتی نیازمندیم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در جهرم
حقوق 75 - 25 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:06