کارشناس اداری
استان سمنان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
توسعه صنعت جوش ایرانیان تدبیر
 در سمنان - محل کار: شهرک صنعتی ایوانکی
فقط خانم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در دامغان
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در گرمسار
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سمنان
حقوق 17 - 22 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سمنان
حقوق 59 - 77 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شاهرود
همراه با ڪادری مجرب ،خوش اخلاق و راننده های حرفه ای ❇️جابجایے یخچال ساید ،گاوصندوق ،پیانو ،تجهیزات اداری
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سمنان
حقوق 59 - 77 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 4 - 5 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سمنان
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شاهرود
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در دامغان
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سمنان
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در گرمسار
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در گرمسار
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در دامغان
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
جمعه 17 آذر 1402، ساعت 00:02