کارشناس اداری
سمنان، سمنان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
توسعه صنعت جوش ایرانیان تدبیر
 در سمنان - محل کار: شهرک صنعتی ایوانکی
فقط خانم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سمنان
حقوق 17 - 22 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سمنان
حقوق 59 - 77 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سمنان
حقوق 59 - 77 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سمنان
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سمنان
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
اقتدار تحکیم اریکه
 در سمنان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
7 سال سابقه
بیمه - پاداش - سرویس رفت و برگشت - ناهار - پرداخت حقوق بموقع - بیمه تامین اجتماعی از بدو استخدام - بیمه تکمیلی درمان بعد از پایان دوره آزمایشی - سرویس ایاب و ذهاب - وعده غذایی - پرداخت پاداش
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 - 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 2 - 4 تومان
تمام‌وقت
در وبسایت ماهنامه مهندسی پزشکی  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
شرکت نوآوران درمان اطلس از افراد واجد شرایط در امور اداری – حسابداری ( بخش خدمات پس از فروش) دعوت به -تسلط به امور اداری -آشنا به امور حسابداری -تسلط به ICDL...
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سمنان
حقوق 4 - 5 تومان
تمام وقت
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
جمعه 17 آذر 1402، ساعت 00:23