کارشناس اداری
استان خوزستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
تولیدی مدرن تجهیز صنعت برین
 در اهواز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه از همان روز اول کار - حقوق متناسب با سابقه ی کار
jobtojob.irدر وبسایت جاب تو جاب  (1 روز پیش)
شرکت صنعت پرداخت جوان پویا به عنوان کارگزاری رسمی بانکی
 در اهواز
فقط خانم
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
صنعت پرداخت جوان پویا
 در اهواز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - محیط کار حرفه ای و امن و پویا - امکان رشد و توسعه فردی و شغلی - حقوق و مزایا بر اساس قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - حقوق مطابق قوانین اداره کار

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اهواز - پادادشهر
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - نادری
حقوق 4 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در آبادان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در خرمشهر
حقوق 25 - 3 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اندیمشک
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
راه و ابنیه میثاق عمران
 در اهواز
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اهواز - گلستان
حقوق 6 - 12 تومان
بیمه دارد
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اهواز - فاز دو پاداد
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اندیمشک
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
حقوق 10 - 30 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
بیمه پاسارگاد
 در اهواز
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانپارس
حقوق 15 تومان
نیمه‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در اهواز
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیان آباد
حقوق 8 - 9 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شوش
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در آبادان
حقوق 143 - 174 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 13:16