چه کاری؟
خراسان رضوی، کندر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کندر

تنظیمات گوش‌به‌زنگ
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15201 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #خدماتي 🔸 مدرک تحصیلی: ترجيحا ديپلم - رشته تحصیلی: مهم نيست 🔹 جنسیت: مرد - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا 35 🔸 سابقه کار...
دورکاری
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد13946 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #کارشناس‌صنايع 🔸 مدرک تحصیلی: ليسانس - رشته تحصیلی: صنايع 🔹 جنسیت: مهم نيست - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا35 🔸 سابقه ک...
دورکاری
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15821 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #کارمنداداري 🔸 مدرک تحصیلی: ليسانس - رشته تحصیلی: مهم نيست 🔹 جنسیت: زن - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا 35 🔸 سابقه کار: ...
دورکاری
2 روز پیش
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
حسابدار
بازاریاب
 یکی اضافه کن
 در استان خراسان رضوی
استخدام و کاریابی
📣📣 نیروی:#حسابدار خانم زمینه فعالیت:ساختمانی سن :40 سال ساعت کار :8/30 الی 14/30 مدرک تحصیلی: فوق دیپلم به بالا با سابقه کار حقوق:5 تومان بیمه تامین اجتماعی ندارد تاریخ ثبت:1401/02/27 محدوده آدر...
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
استخدام و کاریابی
📣📣 نیروی:#خدمات خانم/آقا زمینه فعالیت:صنایع غذایی سن :35 سال ساعت کار :6 الی 15 اگر مهمان در شرکت بود تا ساعت 18 مدرک تحصیلی: - با سابقه کار پذیرایی و تشریفات حقوق:قانون کارو مزایا بیمه تامین اجت...
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
استخدام و کاریابی
📣📣 نیروی:#نگهبان آقا زمینه فعالیت:صنایع غذایی سن :35 سال ساعت کار :8ساعت چرخشی مدرک تحصیلی: دیپلم با سابقه کار صنعتی حقوق:قانون کارو مزایا بیمه تامین اجتماعی دارد تاریخ ثبت:1401/02/27 محدوده آدرس:...
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15786 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #سرپرست‌توليد 🔸 مدرک تحصیلی: ليسانس - رشته تحصیلی: مکانيک - متالورژي 🔹 جنسیت: مرد - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا35 🔸 ...
دورکاری
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد13261 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #کارشناس کامپيوتر IT 🔸 مدرک تحصیلی: کارشناسي - رشته تحصیلی: کامپيوتر 🔹 جنسیت: مهم نيست - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا35...
دورکاری
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد14328 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #برق‌کار‌صنعتي 🔸 مدرک تحصیلی: فوق ديپلم به بالا - رشته تحصیلی: برق 🔹 جنسیت: مرد - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا 35 🔸 س...
دورکاری
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15562 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #کارگرساده 🔸 مدرک تحصیلی: سيکل - رشته تحصیلی: مهم نيست 🔹 جنسیت: زن - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا 35 🔸 سابقه کار: مهم ...
دورکاری
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15223 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #حسابدار 🔸 مدرک تحصیلی: ليسانس - رشته تحصیلی: حسابداري 🔹 جنسیت: مهم نيست - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا 35 🔸 سابقه کار...
دورکاری
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15698 تاریخ درخواست: 1401/2/27 ▫️ استخدام #کارشناس آزمايشگاه 🔸 مدرک تحصیلی: ليسانس و بالاتر - رشته تحصیلی: شيمي تجزيه 🔹 جنسیت: مهم نيست - وضعیت تاهل: مهم نيست - س...
دورکاری
2 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد13688 تاریخ درخواست: 1401/2/26 ▫️ استخدام #کارگرساده 🔸 مدرک تحصیلی: مهم نيست - رشته تحصیلی: مهم نيست 🔹 جنسیت: مهم نيست - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا 35 🔸 سابقه...
دورکاری
3 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری
تاریخ آگهی: 26 اردیبهشت 1401 ⭐️استخدام مهندس عمران آقا با سابقه در امور ساخت و ساز جهت همکاری در خراسان رضوی⭐️ ✨ به یک نفر مهندس عمران آقا با سابقه در امور ساخت و ساز جهت همکاری در خراسان رضوی نیازم...
3 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد11374 تاریخ درخواست: 1401/2/26 ▫️ استخدام #کارگرساده 🔸 مدرک تحصیلی: سيکل - رشته تحصیلی: مهم نيست 🔹 جنسیت: مرد - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: 35 🔸 سابقه کار: داشته ب...
دورکاری
3 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15820 تاریخ درخواست: 1401/2/26 ▫️ استخدام #کارگرساده 🔸 مدرک تحصیلی: ديپلم - رشته تحصیلی: مهم نيست 🔹 جنسیت: مرد - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا 35 🔸 سابقه کار: دا...
دورکاری
3 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15236 تاریخ درخواست: 1401/2/26 ▫️ استخدام #کارشناس کامپيوتر IT 🔸 مدرک تحصیلی: ليسانس - رشته تحصیلی: کامپيوتر 🔹 جنسیت: مرد - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا35 🔸 ساب...
دورکاری
3 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد14968 تاریخ درخواست: 1401/2/26 ▫️ استخدام #بازرس کنترل کيفيت 🔸 مدرک تحصیلی: کارداني - رشته تحصیلی: مکانيک - متالورژي 🔹 جنسیت: مرد - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا3...
دورکاری
3 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15025 تاریخ درخواست: 1401/2/26 ▫️ استخدام #کارگرساده 🔸 مدرک تحصیلی: مهم نيست - رشته تحصیلی: مهم نيست 🔹 جنسیت: مهم نيست - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا35 🔸 سابقه ...
دورکاری
3 روز پیش
 در استان خراسان رضوی
کاریابی فن آوران
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد13261 تاریخ درخواست: 1401/2/26 ▫️ استخدام #کارشناس کامپيوتر IT 🔸 مدرک تحصیلی: کارشناسي - رشته تحصیلی: کامپيوتر 🔹 جنسیت: مهم نيست - وضعیت تاهل: مهم نيست - سن: تا35...
دورکاری
3 روز پیش
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401، ساعت 12:35