چه کاری؟
استان خراسان جنوبی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 3 - 4 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

جستجوهای مرتبط

ای استخدام بیرجند
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
کاشی الماس کویر یزد(مهسرام)
 در بیرجند
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - صبحانه - ناهار - بن خرید - پزشک سازمانی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
تفتان ره ساز پارس
 در بیرجند
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
3 سال سابقه
بیمه - پاداش - اسکان - حقوق - عیدی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قائن
حقوق 25 - 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 2 - 25 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در خراسان جنوبی
حقوق 250,000 - 1,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
ایران تایپیست
 در بیرجند
امکان دورکاری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت - پروژه‌ای
همکاری به صورت کاملا غیر حضوری می باشد و از منزل خودتان همکاری خواهید نمود - تسویه منظم هفتگی دارد و هر چند ترجمه ای که انجام داده باشید، بدون هیچ محدودیتی توسط امور مالی پرداخت خواهد شد
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 15 - 2 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
حقوق 6 - 75 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
امکان دورکاری
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بیرجند
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 02:33