چه کاری؟
تهران، رباط کریم
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
محمدرضا رضوانی
 در رباط کریم
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 6 - 75 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
مهرداد رضازاده
 در رباط کریم
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
محمد علی زارعی
 در رباط کریم
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 9 - 15 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 03:18