چه کاری؟
تهران، رباط کریم
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در رباط کریم

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (چند ساعت پیش)
مارال ماموت fox
 در رباط کریم
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت کارلنسر (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 240,000 - 240,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
محمدرضاصدرایی
 در رباط کریم
فقط خانم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 2,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:25