کارشناس اداری
تهران، اسلامشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اسلامشهر
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
4 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (3 روز پیش)
 در اسلامشهر
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اسلامشهر
تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اسلامشهر
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اسلامشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اسلامشهر
حقوق 75 - 9 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اسلامشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اسلامشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اسلامشهر
حقوق 6 - 12 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در اسلامشهر - باغ فیض
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اسلامشهر
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اسلامشهر
حقوق 2 - 5 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اسلامشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اسلامشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اسلامشهر
حقوق 10 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اسلامشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اسلامشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اسلامشهر
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اسلامشهر
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اسلامشهر
حقوق 12 - 15 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 13:11