چه کاری؟
بوشهر، بندرکنگان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 6 - 9 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
سلام نیازمند همکار تمیز شیک و اخلاق خوب جهت کار در کافه جهت اطلاعات بیشتر حضوری یا تماس ممنونم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 6 - 9 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرکنگان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرکنگان
بیمه دارد
پروژه‌ای
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بندرکنگان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 6 - 65 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 25 - 3 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
بیمه دارد
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 16:45