چه کاری؟
بوشهر، بندرکنگان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بندرکنگان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
سلام برای راه اندازی کار پر درامد نیازمند شریک هستم کل سرمایه مورد نیاز حدود سه میلیارد هست با درامد تضمینی
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بندرکنگان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در بندرکنگان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در بندرکنگان
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بندرکنگان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بندرکنگان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در بندرکنگان
بیمه دارد
امکان دورکاری
پروژه‌ای
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 12,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
7 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در بندرکنگان
نیازمند مربی پیش دبستانی و نیروی خدماتی خانم
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در بندرکنگان
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 17 مرداد 1401، ساعت 20:30