چه کاری؟
استان بوشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.irantalent.comدر وبسایت ایران تلنت  (چند ساعت پیش)
پلیمر اریا ساسول | Arya Sasol Polymer
 در بوشهر
Full Time
3 سال سابقه
تا 38 ساله
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
شمشیریان
 در بوشهر
فقط خانم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
حقوق 3 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
کاراموزی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
حقوق 25 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
تمام‌وقت
www.irantalent.comدر وبسایت ایران تلنت  (چند ساعت پیش)
پلیمر اریا ساسول | Arya Sasol Polymer
 در بوشهر
Full Time
3 سال سابقه
تا 38 ساله
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در جم
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
حقوق 3 - 5 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
حقوق 35 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در جم
حقوق 25 - 75 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرکنگان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
حقوق 5 - 75 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
حقوق 100,000 - 150,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در برازجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
باسلام به یک نفر خانم به عنوان کمک حسابدارجهت شرکت بازرگانی درشهربوشهر روبروی گمرک نیازمندیم. (اشنایی ابتدایی با امور حسابداری بازرگانی/معاملات فصلی/اظهارنامه /ثبت/ارزش افزوده) حقوق توافقی بیمه تا...
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 02:30