کارشناس اداری
البرز، فردیس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 10 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در فردیس
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 4 - 6 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 4 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 3 - 5 تومان
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در فردیس
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در فردیس
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در فردیس
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 9 - 11 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 9 - 11 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در فردیس
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 6 - 65 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 75 - 12 تومان
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در فردیس
بیمه دارد
پاره وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
جمعه 17 آذر 1402، ساعت 00:10