کارشناس شبکه های اجتماعی
استان اصفهان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (2 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 50,000 - 100,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (3 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 300,000 - 700,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (3 روز پیش)
 در اصفهان
حقوق 300,000 - 700,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (1 روز پیش)
آترین فناوران | Atrincom
 در اصفهان
‌تمام‌وقت - کاراموزی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (2 روز پیش)
اصفهان آهن | Esfahan Ahan
 در اصفهان
‌تمام‌وقت
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (5 روز پیش)
کیمیا ترنج | Kimia Toranj
 در اصفهان
‌تمام‌وقت
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (4 روز پیش)
تیموتی | Tiomoty
 در اصفهان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
کانه آرا سپاهان
 در اصفهان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت - پروژه‌ای
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - پورسانت - هدایای مناسبتی - کمک هزینه آموزشی - حقوق توافقی بر اساس مهارت و توانایی - بیمه تامین اجتماعی - دارای محیطی امن، دوستانه و حرفه‌ای - فضای ایده آل برای آموزش و ارتقاء توانمندی ها و پیشرفت شغلی - پرداخت پاداش و هدایای مناسبتی - فضای باز برای بیان نظرات، همفکری و تعامل
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
جهان ای سی
 در اصفهان
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط خانم
پاره وقت
بیمه - پاداش - حقوق توافقی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
 در اصفهان
تمام وقت
حقوق توافقی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
ملک آسا فیدار پارتاک
 در اصفهان
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط آقا
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
10 سال سابقه
پورسانت 50 درصد از دریافتی کل - با توجه به کارکرد کارشناسان حال حاضر ملک آسا میانگین درآمد ماهیانه از 25 میلیون تومان به بالا میباشد که به میزان توانایی، مهارت و تجربه شخص متغیر خواهد بود - شیفت شماره 1 و 2: حقوق ثابت 5 میلیون تومان - شیفت شماره 3: حقوق ثابت 7 میلیون تومان + پورسانت - بیمه - به اضافه تشویقی های حسن انجام کار - بیمه - حقوق ثابت 7/5 الی 9 میلیون تومان بسته به سطح کمی و کیفی - پورسانت 30 درصد از انجام هر پروژه (میانگین 5 الی 15 میلیون تومان) - بیمه - پورسانت 10 درصد از فروش هر فایل - حقوق ثابت 9 تا 15 میلیون تومان - پورسانت 50 درصد از دریافتی کل - میانگین درآمد ماهیانه 15 الی 30 میلیون تومان که به میزان توانایی، مهارت و تجربه شخص متغیر خواهد بود - بیمه - حقوق ثابت 8 میلیون تومان - پورسانت ماهیانه تا 5 میلیون تومان - بیمه - پورسانت 50 درصد از دریافتی کل - با توجه به کارکرد کارشناسان حال حاضر ملک آسا میانگین درآمد ماهیانه از 45 میلیون تومان به بالا میباشد که به میزان توانایی، مهارت و تجربه شخص متغیر خواهد بود - حقوق ثابت 5 میلیون تومان - شیقت شماره 1 پورسانت 50 درصد - شیقت شماره 2 پورسانت 25 درصد - با توجه به کارکرد کارشناسان حال حاضر ملک آسا میانگین درآمد ماهیانه کارسناسان خانم از 15 میلیون تومان به بالا میباشد که به میزان توانایی - مهارت و تجربه شخص متغیر خواهد بود
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
موسسه دانش پژوهان
 در اصفهان
تمام وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
سحاب طب آسیا
 در اصفهان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
امکان دورکاری
پاره وقت
1 سال سابقه
پاداش - پورسانت - پرداخت مبلغی توافقی مازاد بر حقوق ثابت برای هر پروژه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
پزشکی نوین
 در اصفهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - فضای استراحت - حقوق توافقی - صبحانه و ناهار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - فضای استراحت - حقوق توافقی - صبحانه و ناهار
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
ملک آسا فیدار پارتاک
 در اصفهان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
10 سال سابقه
پورسانت 50 درصد از دریافتی کل - با توجه به کارکرد کارشناسان حال حاضر ملک آسا میانگین درآمد ماهیانه از 25 میلیون تومان به بالا میباشد که به میزان توانایی، مهارت و تجربه شخص متغیر خواهد بود - بیمه - حقوق ثابت 7/5 الی 9 میلیون تومان بسته به سطح کمی و کیفی - پورسانت 30 درصد از انجام هر پروژه (میانگین 5 الی 15 میلیون تومان) - بیمه - پورسانت 10 درصد از فروش هر فایل - حقوق ثابت 9 تا 15 میلیون تومان - پورسانت 50 درصد از دریافتی کل - میانگین درآمد ماهیانه 15 الی 30 میلیون تومان که به میزان توانایی، مهارت و تجربه شخص متغیر خواهد بود - بیمه - پورسانت 50 درصد از دریافتی کل - با توجه به کارکرد کارشناسان حال حاضر ملک آسا میانگین درآمد ماهیانه از 45 میلیون تومان به بالا میباشد که به میزان توانایی، مهارت و تجربه شخص متغیر خواهد بود
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
ملک آسا فیدار پارتاک
 در اصفهان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
10 سال سابقه
شیفت شماره 1 و 2: حقوق ثابت 5 میلیون تومان - شیفت شماره 3: حقوق ثابت 7 میلیون تومان + پورسانت - بیمه - به اضافه تشویقی های حسن انجام کار - حقوق ثابت 5 میلیون تومان - شیقت شماره 1 پورسانت 50 درصد - شیقت شماره 2 پورسانت 25 درصد - با توجه به کارکرد کارشناسان حال حاضر ملک آسا میانگین درآمد ماهیانه کارسناسان خانم از 15 میلیون تومان به بالا میباشد که به میزان توانایی - مهارت و تجربه شخص متغیر خواهد بود
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
ملک آسا فیدار پارتاک
 در اصفهان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
بیمه - حقوق ثابت 8 میلیون تومان - پورسانت ماهیانه تا 5 میلیون تومان
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در اصفهان
فقط خانم
تمام وقت
پاداش - پورسانت - حقوق: توافقی - حقوق: توافقی - حقوق: توافقی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در اصفهان
امکان دورکاری
فقط خانم
پاره وقت، دورکاری
پورسانت - حقوق توافقی - عیدی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
موسسه دانش پژوهان
 در اصفهان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
بیمه - با مزایای عالی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 29 اسفند 1401، ساعت 17:00