کار منزل گوشی
اصفهان، اصفهان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - چهارباغ بالا
حقوق 8,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - لمجیر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - خمینی‌شهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اصفهان - آبشار
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اصفهان - نقش جهان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اصفهان - حصه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اصفهان - آبشار
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اصفهان - آینه خانه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اصفهان - بهارستان
امکان دورکاری
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اصفهان - رزمندگان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اصفهان - مرداویج
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اصفهان - خانه اصفهان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اصفهان - مدرس
امکان دورکاری
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اصفهان - خمینی‌شهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اصفهان - پزوه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اصفهان - آزادان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اصفهان - جوزدان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اصفهان - آزادان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اصفهان - جابر انصاری
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 9 خرداد 1402، ساعت 17:19