گوشی
تهران، تهران
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - اختیاریه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - منیریه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - امانیه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - پاسداران
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - پیروزی
حقوق 5 - 15 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
زر کلینیک Zar Clinic
 در تهران
حقوق 8,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای، دورکاری
1 سال سابقه
امکان دورکاری - ساعات کاری منعطف - پزشک سازمانی - حقوق، در جلسه مصاحبه و بر اساس سطح پذیرش مسئولیت، توانمندی و توانایی، قابل افزایش است
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - گیشا (کوی نصر)
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - آبشار
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - بلوار کشاورز
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - عبدل‌آباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در تهران - دریا
حقوق 8,000,000 تومان
امکان دورکاری
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - یافت‌آباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - پاسداران
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - جمهوری
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تهران - حسن‌آباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تهران - زعفرانیه
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تهران - تهرانپارس شرقی
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تهران - یوسف‌آباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (2 روز پیش)
 در تهران
حقوق 300,000 - 700,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تهران - شادآباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:09