چه کاری؟
استان اصفهان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت جابینجا (چند لحظه پیش)
گلرن | Goalearn
 در اصفهان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
فقط خانم
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
1 سال سابقه
پاداش - حقوق ثابت و درصد
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
حقوق توافقی - پورسانت - حق ماموریت - پاداش فصل - پاداش سال - بیمه تامین اجتماعی - شرایط ویژه: - بدون نیاز به حضور در محل دفتر خارج از زمان ماموریت - حقوق توافقی - شرایط ویژه: - به صورت دور کاری

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق توافقی - پورسانت - حق ماموریت - پاداش فصل - پاداش سال - بیمه تامین اجتماعی - شرایط ویژه: - بدون نیاز به حضور در محل دفتر خارج از زمان ماموریت
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق توافقی - پورسانت - حق ماموریت - پاداش فصل - پاداش سال - بیمه تامین اجتماعی - شرایط ویژه: - بدون نیاز به حضور در محل دفتر خارج از زمان ماموریت - حقوق توافقی - پورسانت - حق ماموریت - پاداش فصل - پاداش سال - بیمه تامین اجتماعی - شرایط ویژه: - بدون نیاز به حضور در محل دفتر خارج از زمان ماموریت - حقوق توافقی - شرایط ویژه: - به صورت دور کاری
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
فقط خانم
نیمه‌وقت
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه - حقوق توافقی - بیمه - حقوق توافقی
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
فقط خانم
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
پاداش - پورسانت - حقوق ثابت توافقی - محیطی کاملا زنانه با مدیریت خانم
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
مجتمع صنعتی سپاهان باطری
 در اصفهان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - حقوق طبق طرح طبقه بندی مشاغل - مزایای سازمانی
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
فرداد پسند اسپادانا
 در اصفهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پورسانت - حقوق ثابت
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
 در اصفهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - بن خرید - هدایای مناسبتی - کمک هزینه آموزشی
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در اصفهان - آپادانا
فقط خانم
کاراموزی
مدرک کارشناسی
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
تخصصی صنعتی رابین صنعت داتیس اصفهان
 در اصفهان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - حقوق و بیمه طبق توافق طرفین
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه - پورسانت - حقوق ثابت
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
مهندسی پیشرو برودت پارسیان
 در اصفهان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
فقط خانم
‌تمام‌وقت - کاراموزی
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
دوران سپنج نادین (دوسنا)
 در اصفهان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
دوران سپنج نادین (دوسنا)
 در اصفهان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
دوران سپنج نادین (دوسنا)
 در اصفهان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 06:17