کارشناس اداری
استان اردبیل
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اردبیل
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
کاسپین بار فرابر سیف تیر
 در اردبیل
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
بیمه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
 در اردبیل - اردبیل، روبروی تالار حافظ، طبقه بالای...
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 5 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اردبیل
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اردبیل
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اردبیل
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اردبیل
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اردبیل
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در مشگین شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
نیمه‌وقت
7 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اردبیل
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اردبیل
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اردبیل
حقوق 4 - 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اردبیل
حقوق 4 - 7 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اردبیل
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
estekhdam.inدر وبسایت استخدام شو  (5 روز پیش)
 در اردبیل
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 12:44