کارشناس اداری
استان آذربایجان غربی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در محمودآباد
حقوق 4 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در محمودآباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (3 روز پیش)
مجتمع فنی پارسیس
 در ارومیه
فقط خانم
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ارومیه
سایر
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 8 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
حقوق 4 - 15 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
یوسف حبیبی
 در ارومیه
حقوق 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوکان
حقوق 15 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 15 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 18 - 2 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در خوی
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در محمودآباد
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ماکو
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 12:40