چه کاری؟
آذربایجان غربی، بوکان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بوکان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
صادق
 در بوکان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بوکان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بوکان
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بوکان
حقوق 9,000,000 - 10,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بوکان
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بوکان
کاراموزی
مدرک دکترا
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
کمال رمضانی
 در بوکان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در بوکان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بوکان
بیمه دارد
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
قهرمان اولی زاده
 در بوکان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در بوکان
حقوق 7,500,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 01:32