چه کاری؟
آذربایجان شرقی، آذرشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در آذرشهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 8,000,000 - 10,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در آذرشهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 1,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در آذرشهر
6 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 2,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در آذرشهر
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 5,000,000 - 9,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در آذرشهر
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در آذرشهر
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در آذرشهر
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام کانال استخدام مهندسین معماری (2 روز پیش)
 در استان آذربایجان شرقی
مدرک کارشناسی
در تلگرام کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری (2 روز پیش)
 در استان آذربایجان شرقی
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در آذرشهر
امکان دورکاری
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
خسرو خاکسار
 در آذرشهر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 01:23