درباره ما کاریابی اوج با مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هدف ارتقای کارآمدی بازار کار و با ایجاد پیوند بین کارجویان و کارفرمایان در کاهش هزینه اعم از وقت و پول و....د رقالب بانک اطلاعاتی جهت کارفرمایانی که برای جستجوی افرادی که کمک به رشد کسب و کارشان نیاز دارند ودر اختیار گذاشتن فرصتهای شغلی مناسب برای جویندگان کار با توجه به توان واستعدادهای فرد حضورشان معرفی می گردد .
آدرس: اصفهان -آران وبیدگل -بلوار امام خمینی
مدیریت: زهره سادات آریان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 02:40