دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه دیاکن

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه دیاکن دارای 20 سوال می باشد | پرسشنامه ارزیابی ریسک (۱۳۹۰) دارای 8 سوال می باشد..
دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه دیاکن
توضیحاتمعرفی پرسشنامه ارزیابی ریسک: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}دانلود رایگان پرسشنامه بررسی مدیریت ریسک، بیلندی (۱۳۹۰)دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ریسک (۱۳۹۰)________________________________________________قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک پروژه دیاکن:پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک پروژه توسط دیاکن طراحی شده و دارای ۲۰ گویه می باشد و هدف از این پرسشنامه اندازه گیری ریسک پروژه می باشد و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه میزان ریسک۷۵/. می باشد.این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و عملیاتی + سوالات تخصصی و عمومی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد. سوالات:۱ پروژه با چالش های زیادی در بازار مواجه است و می تواند کسب مزیت رقابتی را با هزینه همراه کند.
۲ پروژه به ظرفیت ما فشار خواهد آورد و ما تخصیص های منابع مورد نیاز جهت مدیریت کار بدون به خطر افتادن کیفیت را نداریم.
۳ پیامدهای این پروژه بر مشتریان ما تأثیر خواهد گذاشت و اگر چیز اشتباهی رخ دهد، تأثیر منفی آن بر مشتری وارد خواهد شد.
۴ روشن نگرش کارکنان به شغلشان، به شرکت و به کسب و کار ما موجب می شود که روحیه کارکنان در مخاطره باشد.
۵ تعریف دقیقی از اهداف پروژه وجود ندارد و پیامدهای آن روشن نمی باشد.
۶ رهبری روشنی برای پروژه وجود ندارد، مدیر پروژه مشخص نمی باشد و معلوم نیست پروژه به کدام قسمت سازمان تعلق دارد.۱۸ اگر این پروژه به طور صحیح اجراء نشود، ممکن است امنیت به خطر بیفتد.
۱۹ در گذشته، پروژه ای مشابه با این پروژه آغاز شده و با شکست مواجه شده است.
۲۰ سازمان بدون اجرای موفقیت آمیز این پروژه نمی تواند از قوانین دولت پیروی کند. منابع:ویرایش شده شناسایی و ارزیابی شاخص‌های مدیریت ریسک صادرات مایعات گازی پارس جنوبی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری

محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
  2. دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ریسک (۱۳۹۰)
  3. دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی ریسک (۱۳۹۰)
  4. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه ارزیابی مقیاس ارزیابی عواطف مثبت و منفی
  5. دانلود رایگان پرسشنامه سنجش و ارزیابی مقیاس ارزیابی عواطف مثبت و منفی
  6. نمونه سوالات مدیریت و ارزیابی ریسک با جواب ۱۴۰۲
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 22:37