مهارت اجتماعی چیست؟

مهارت اجتماعی راهی برای تعامل با دیگران است که حضور در موقعیت های اجتماعی را آسان تر می کند. این مهارت به برقراری ارتباط کلامی و غیرکلامی موفق کمک می کند.
مهارت اجتماعی چیست؟
 • مقدمه‌ای بر مهارت اجتماعی 
 • فهرستی از مهارت‌های اجتماعی 
 • مثال‌هایی از مهارت‌های اجتماعی خوب و بد 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش یکم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش دوم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش سوم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش چهارم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش پنجم
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش ششم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش هفتم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش هشتم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش نهم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش دهم 
 • آموزش مهارت اجتماعی - بخش یازدهم 
 • مهارت‌های اجتماعی در محیط کار 
 • پرورش مهارت اجتماعی در کودکان - بخش یکم 
 • پرورش مهارت‌ اجتماعی در کودکان - بخش دوم 
 • نکات مهم درباره مهارت اجتماعی 
 • اهمیت و مزایای مهارت اجتماعی چیست؟ 
 • مزیت تقویت مهارت اجتماعی 
 • موانع مهارت اجتماعی 
 • جمع‌بندی 
 • ادامه مسیر یادگیری
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 16:39