کتاب جامع مصاحبه استخدامی شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی

فصل دهم: مصاحبه گزینش
بخش اول قانون گزینش و تشریح مراحل گزینش
بخش دوم مباحث عقیدتی و احکام
بخش سوم مباحث سیاسی، اجتماعی ایران و جهان
بخش چهارم سوالات مصاحبه گزینش
منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
52,500 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 18:57