آموزش مقدماتی اصول و روش های تنظیم قراردادهای تجاری و مدنی

قراردادها، در کسب‌وکار و تجارت اهمیت زیادی دارند، بنابراین فراگیری مهارت‌های نگارش و تنظیم قرارداد، سبب موفقیت افراد و شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌شود. تنظیم قرارداد یک کار تخصصی است و نیاز به رعایت نکات ظریف و قواعد خاص حقوقی دارد، در این دوره تلاش شده تا این نکات و قواعد حقوقی تاحدی پیچیده، به زبانی ساده و کاربردی آموزش داده شود و فراگیران با اصول و روش‌های تنظیم قراردادهای دقیق‌تر و درست‌تر آشنا شوند.
آموزش مقدماتی اصول و روش های تنظیم قراردادهای تجاری و مدنی
 • فصل یکم: سرآغاز
  • درس ۱: اهمیت و ضرورت تنظیم قرارداد
  • درس ۲: ویژگی‌های یک قرارداد خوب
  • درس ۳: اشتباهات رایج در تنظیم قرارداد
 • فصل دوم: تعریف مفاهیم پایه
  • درس ۴: تعریف قرارداد، عقد و معامله
  • درس ۵: تعریف توافق و تفاهم
  • درس ۶: اصطلاحات خاص هر قرارداد
 • فصل سوم: ملاحظات پیش از تنظیم قرارداد
  • درس ۷: ملاحظات مربوط به طرف قرارداد
  • درس ۸: ملاحظات مربوط به موضوع قرارداد
  • درس ۹: ملاحظات پیش از نگارش و تنظیم قرارداد
  • درس ۱۰: ملاحظات مربوط به نگارش و تنظیم قرارداد
 • فصل چهارم: انواع قرارداد
  • درس ۱۱: طبقه‌بندی‌های مختلف انواع قرارداد
  • درس ۱۲: انواع قرارداد از نظر ماهیت
 • فصل پنجم: شرایط اساسی درستی قرارداد
  • درس ۱۳: قصدورضا و ایجاب‌و‌قبول
  • درس ۱۴: اهلیت طرفین
  • درس ۱۵: درستی موضوع
  • درس ۱۶: مشروعیت جهت
 • فصل ششم: ارکان قرارداد
  • درس ۱۷: عنوان، مقدمه و مشخصات و اقامتگاه طرفین
  • درس ۱۸: موضوع، مدت، مبلغ و چگونگی پرداخت
  • درس ۱۹: شروط قرارداد
  • درس ۲۰: فسخ و انفساخ قرارداد
  • درس ۲۱: ضمانت اجرا، تضمین و بیمه قرارداد
  • درس ۲۲: داوری، اختلاف و حل اختلاف
  • درس ۲۳: فورس‌ماژور و حوادث پیش‌بینی‌نشده
 • فصل هفتم: آثار قرارداد
  • درس ۲۴: اصل لزوم-صحت
  • درس ۲۵: آثار عدم انجام و اجرای قرارداد
  • درس ۲۶: آثار قرارداد برای دیگران
 • فصل هشتم: راهنمایی ادامه مسیر
  • درس ۲۷: جمع‌بندی و نتیجه مباحث
  • درس ۲۸: ادامه یادگیری
منبع: فرادرس
فرادرس
374,500 تومان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 16:45