چه کاری؟
استان فارس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند لحظه پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند لحظه پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند لحظه پیش
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
جنسیت: خانم
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
جنسیت: خانم
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
جنسیت: خانم
چند ساعت پیش
 در شیراز - فرهنگ شهر
دیوار
پرداخت: ماهانه
نحوه همکاری: نیمه‌وقت
سابقه کاری: 1 سال
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند ساعت پیش
 در شیراز - شهرک ولیعصر
دیوار
پرداخت: ماهانه
حقوق: 2,000,000 تومان
چند ساعت پیش
 در شیراز - بریجستون
دیوار
سابقه کاری: 5 سال
دورکاری
چند ساعت پیش
 در شیراز - فرهنگ شهر
دیوار
پرداخت: پورسانت
دورکاری
چند ساعت پیش
 در شیراز - فرهنگ شهر
دیوار
پرداخت: پورسانت
دورکاری
چند ساعت پیش
 در شیراز - شهرک ولیعصر
دیوار
پرداخت: پورسانت
نحوه همکاری: ‌تمام‌وقت
سابقه کاری: 1 سال
چند ساعت پیش
 در شیراز - شهرک سراج
دیوار
پرداخت: ماهانه
نحوه همکاری: نیمه‌وقت
چند ساعت پیش
 در شیراز
فراپیشه
نحوه همکاری: تمام وقت
چند ساعت پیش
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 3 خرداد 1401، ساعت 00:06