گوینده
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام گوینده دورکاری در سراسر کشور

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت کارلنسر (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 300,000 - 500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت کارلنسر (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 150,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت کارلنسر (2 روز پیش)
 در Mazandaran
حقوق 50,000 - 55,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
شرکت فانوس سپهر تبرستان
شرکت داروسازی
شرکت شیرین عسل
استخدام راننده شرکت نفت
شرکت قطعات خودرو
بیشتر
 یکی اضافه کن
در وبسایت کارلنسر (2 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 500,000 - 2,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پونیشا (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پونیشا (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت کارلنسر (6 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 50,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پونیشا (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پارسکدرز (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 750,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت کارلنسر (5 روز پیش)
 در Bushehr
حقوق 30,000 - 65,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - شهرک غرب
امکان دورکاری
کارآموزی
در وبسایت پارسکدرز (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 5,000 - 100,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پارسکدرز (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 5,000 - 100,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - امام رضا
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - ایران
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت پونیشا (6 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 1,500,000 - 3,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بندرماهشهر
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در زاهدان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کرج - گوهردشت
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 06:35